AKTUALNOŚCI

Skala Podatkowa na 2015 r.

Opublikowano dnia: 20-01-2015

Podstawa podatku Podatek wynosi
Ponad Do
- 85.528,00 18% - kwota zmniejszająca 556,02
85.528,00 - 14.839,02 + 32% nadwyżki ponad 85.528,00