AKTUALNOŚCI

Składki ZUS za właścicieli w 2015 r.

Opublikowano dnia: 20-01-2015

Ubezpieczenie społeczne - podstawa - 2375,40

emerytalne 19,52% 463,68
rentowe 8% 190,03
wypadkowe 1,93% 45,85
chorobowe 2,45% 58,20
RAZEM 757,76

Ubezpieczenie zdrowotne - podstawa - 3.104,57

zdrowotne 7,75% 240,60
zdrowotne 1,25% 38,81
RAZEM 9% 279,41
Fundusz Pracy
2,45% 58,20