AKTUALNOŚCI

Pełna Rachunkowość w 2015 r.

Opublikowano dnia: 20-01-2015

Od 01-01-2015 r. Pełna Rachunkowość wynosi 5.010.600,00 PLN

Kurs z dnia 30-09-2014 r. TK 189/A/NBP/2014 1Euro = 4,1755

1.200.000,00 euro * 4,1755 = 5.010.600,00 PLN