Opłaty za nasze usługi księgowe są negocjowane z klientem. Ceny naszych usług są uzależnione od ilości pracy, jaką musimy poświęcić na obsługę danej firmy.

Zależy to od wielu czynników np.:

  • rodzaju ewidencji księgowej,
  • ilości dokumentów w miesiącu,
  • liczby zatrudnionych pracowników,
  • profilu działalności.

Przykładowe ceny netto

PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW BEZ EWIDENCJI VAT
do 5 dokumentów 80 zł
do 30 dokumentów 100 zł
do 100 dokumentów 120 zł
PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BEZ EWIDENCJI VAT
PROWADZENIE EWIDENCJI PRZYCHODÓW Z EWIDENCJĄ VAT
do 5 dokumentów 100 zł
do 30 dokumentów 120 zł
do 100 dokumentów 150 zł
PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Z EWIDENCJĄ VAT
do 5 dokumentów 120 zł
do 30 dokumentów 140 zł
do 100 dokumentów 200 zł
PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH
do 30 dokumentów 600 zł
do 100 dokumentów 1100 zł
sprawozdania roczne (bilans) 1 opłata miesięczna
ROZLICZENIA PRACOWNIKÓW
Listy płac, kartoteki wynagrodzeń, deklaracje ZUS, PIT-4, PIT-11 Cena od osoby
do 5 osób 20 ; 30 zł
powyżej 5 osób 20zł
umowy zlecenia, umowy o dzieło od 20zł
Usługi księgowe kontakt
WINST Usługi Księgowe

Beata Kołodziejek

ul. Kolista 10
03-664 Warszawa

Email: winst@winst.waw.pl
Tel: +48 508 511 160