Firma WINST oferuje kompleksową obsługę księgowo-podatkową, kadrową, płacową z uwzględnieniem deklaracji do ZUS, prowadzi ewidencje Środków Trwałych według KŚT.

Oferujemy wysyłkę internetową deklaracji do ZUS i do Urzędów Skarbowych.

Oferujemy wysoką jakość usług, wieloletnie doświadczenie, dokładność i rzetelność.

Pracujemy na nowoczesnym programie RAKS SQL, tworząc co miesiąc kopie zapasowe.

Prowadzenie księgowości

 • sporządzanie bilansu otwarcia,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług VAT, elektroniczne wysyłanie deklaracji do Urzędu Skarbowego,
 • sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych: bilans, rachunek zysków i strat,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, export, import, sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów ( KPiR ), prowadzenie Ewidencji Przychodów oraz sprawozdań podatkowych rocznych,
 • nadzór nad bieżącym prowadzeniem księgowości, ewidencja Środków Trwałych wg. KŚT, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia.

Sporządzanie listy płac

Oferujemy kompleksowe usługi związane ze sporządzaniem listy płac:

 • sporządzanie listy płac oraz deklaracji PIT-4R umów o prace, umów o dzieło, umów zleceń,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • obliczanie składek ZUS,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych PIT-11 i ZUS DRA,
 • prowadzenie kart wynagrodzeń,
 • sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • przygotowywanie przelewów,
 • przygotowanie RMUA dla pracowników.
Usługi księgowe kontakt
WINST Usługi Księgowe

Beata Kołodziejek

ul. Kolista 10
03-664 Warszawa

Email: winst@winst.waw.pl
Tel: +48 508 511 160